پروژه های 10 سال اخیر

ردیفعنوان قراردادتاریخ شروعتاریخ خاتمهنوع قراردادمحل اجرانام کارفرمانام مشاور
1 عملیات اجرایی پروژه کاهش سطح ایستایی شهر کرمان 25-05-93 قرارداد 94-11-25 PC کرمان شرکت آب منطقه ای کرمان مهندسین مشاور بررسی منابع آب
2 طرح آبرسانی صبا فولاد خلیج فارس 01-03-92 قرارداد 01-11-92 PC بندر عباس شرکت صبا فولاد خلیج فارس مهندسین مشاور ری آب
3 احداث تصفیه خانه آب شهر سنقر 28-12-91 قرارداد 28-06-94 PC سنقر شرکت آب منطقه ای کرمانشاه مهندسین مشاور گاماسیلب
4 ایستگاه پمپاژ 10000 مترمکعبی پرند 18-02-90 قرارداد 18-06-90
واقعی 31-04-93
PC پرند شرکت آبفای استان تهران مهندسین مشاور ری آب
5 تصفیه خانه آب شهر بافت 18-11-88 قرارداد 18-05-92 PC بافت شرکت آب منطقه ای کرمان مهندسین مشاور موج آب
6 احداث تصفیه خانه آب شهر ساوه به روش PC 01-10-87 قرارداد 01-10-90
واقعی 09-11-92
PC ساوه شرکت آبفای استان مرکزی مهندسین مشاور لار
7 احداث تصفیه خانه فاضلاب طرح شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر نورآباد 22-02-88 قرارداد 22-02-90
واقعی 18-12-92
PC نورآباد شرکت آبفای استان فارس مهندسین مشاور طوس آب
8 شبکه توزیع آب شهر رشت زون A8 16-09-87 قرارداد 16-09-89
واقعی 28-03-92
PC رشت شرکت آبفای استان گیلان مهندسین مشاور ایراناب
9 شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب شیراز 11-02-85 قرارداد 28-02-85
واقعی 06-06-89
PC شیراز شرکت آبفای استان شیراز مهندسین مشاورایراناب
10 اجرای خطوط اصلی آب ساری 17-10-85 قرارداد 17-10-86
واقعی 17-11-88
PC ساری شرکت آبفای استان مازندران مهندسین مشاور مهاب قدس
11 شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب کبودرآهنگ 09-03-84 قرارداد 09-09-85
واقعی 19-03-87
PC کبودر آهنگ شرکت آبفای استان همدان مهندسین مشاور پژوهاب
12 اجرای خط اصلی فاضلاب اراک 05-08-82 قرارداد 05-12-82
واقعی 22-08-85
PC اراک شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
13 شبکه توزیع آب شهرک محک و خط انتقال چاه میدان قدس در شهرستان دماوند 07-04-82 قرارداد 07-10-82
واقعی 16-02-87
PC دماوند شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران معاونت مهندسی و توسعه آبفای شرق
14 لوله گذاری فاضلاب شهر اراک 28-03-82 قرارداد 28-11-82
واقعی 18-08-84
PC اراک شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
15 شبکه جمع آوری فاضلاب ملایر 18-03-82 قرارداد 18-09-83
واقعی 06-10-85
PC ملایر شرکت آب و فاضلاب استان همدان مهندسین مشاور ری آّب