هیات مدیره

مهندس حسین فتحعلیان

مهندس حسین فتحعلیان

مهندس حسين فتحعليان

کارشناس مهندسی مكانيك

سوابق كاری:

 • طراح و ناظر تاسيسات در دفتر طراحي و نظارت وزارت دفاع و نظارت برپروژه های مرتبط
 • رييس هيات مديره شركت جُنگ صنعت از سال 68 لغايت 76
 • مدير عامل شركت جُنگ صنعت از سال 76 تا كنون

مهندس قدرت الله رمضی

مهندس قدرت الله رضی

قدرت الله رمضی

کارشناس مهندسی مکانیک

سوابق كاري :

 • مدیر پروژه ساخت تجهیزات پالایشگاهی از سال 71-80 شرکت ماشین سازی اراک
 • مهندس پروژه و مسئول ساخت تجهیزات ازسال 80-84 شرکت سایپا پرس
 • کارشناس مکانیک پروژه فاز 11 عسلویه ازسال 84-87 شرکت نفت و گاز پارس
 • طراح و کارشناس مکانیک ازسال 87 تا 91 شرکت طراحی و ساختمان نفت
 • از سال 91 تاکنون عضو هیأت مدیره شرکت جنگ صنعت

مهندس فاطمه ناهید جامی

مهندس ناهید جامی

فاطمه ناهید جامی

کارشناس مهندسی مکانیک

سوابق کاری :

 • از سال 71-80 شرکت مهندسی مرغوبیت ماشین سازی اراک
 • از سال 80 تاکنون شرکت سایپا
 • از سال 91 تاکنون عضو هیأت مدیره شرکت جنگ صنعت