درباره ما

معرفی شرکت

شرکت مهندسی جنگ صنعت

  • شركت مهندسی جنگ صنعت ( سهامی خاص ـ شماره ثبت : 74035 )  در سال 1367 با مشاركت جمعی از مدیران با تجربه و متخصصین علوم مهندسی تأسیس گردید. زمینه اصلی فعالیت این شركت، احداث تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، اجرای خطوط انتقال آب و جمع آوری فاضلاب ، احداث ایستگاههای پمپاژ و اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی و ... می باشد.
  • این شركت گواهینامه صلاحیت پیمانكاری پایه 1 دررشته آب، پایه 3 دررشته تاًسیسات و تجهیزات و پایه 3 راه و ترابری و پایه 5 دررشته ساختمان، را از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در سال 1388 دریافت نموده، که در حال حاضر نیز در مرحله ارزیابی مجدد و افزایش رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات و راه و ترابری و ساختمان به پایه 2 می باشد.

 

پیام مدیر عامل

رشد سریع جمعیت، بزرگتر شدن شهرها، بحران کمبود آب، گسترش صنایع، ظهور آلاینده های جدید و .... موجب گردیده، تا هرساله بخش قابل توجهی از درآمدهای ملی جهت انجام پروژه های آب و فاضلاب شهری هزینه گردد. طراحی، اجرا و راه اندازی این پروژه ها، گروههای مختلف كاری از جمله كارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانكاران را با خود درگیر ساخته و حجم زیادی از منابع انسانی، ماشین آلات و تجهیزات، مواد و مصالح را به خود اختصاص می دهد، كه وجود هر یك از این عوامل و پارامترها و نیز گستردگی و پیچیدگی روابط بین آنها، نیازمند مدیریتی كارا و اثربخش با نگرشی نظام مند است.
 

خط مشی شرکت

به منظور حفظ نظام مديريت كيفيت در شركت جنگ صنعت، مديريت ارشد اصول زیر را به عنوان خط مشی کیفیت شرکت اعلام می کند :

  • ارتقاء نظام مهندسی شركت از طریق بكارگیری فن آوری های نوین ونیروی انسانی كارآمد و آموزش تخصصی آنان در سطوح فنی و مدیریتی و بهره گیری از شیوه های انگیزشی و ارزشیابی برای ارتقاء بهره وری آنها .
  • دستیابی به رضایت كارفرمایان و جلب اعتماد آنان با تاكید بر استفاده از روش های علمی و استانداردهای فنی و مدیریتی پروژه و اجرای به موقع تعهدات و صرفه جویی در هزینه و زمان ، ضمن ارتقای سود آوری برای سهامداران شركت.
  • پایش ، اندازه گیری و كنترل مستمر مدیریت تضمین كیفیت با بهره گیری از روش ها و تحلیل های آماری برای تداوم پیشرفت و بهبود عملكرد سازمان.
  • ایجاد زیر ساخت ها و محیط كار مناسب برای انجام بهینه پروژها با توجه به شرایط مختلف محیطی و قراردادی .
  • استفاده از روش های علمی و استانداردهای مدیریت پروژه برای تحویل به موقع و با کیفیت پروژه ها. جهت نیل به اهداف فوق ، نظام تضمین كیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 برنامه ریزی گردیده و بر این اساس وجود ساختار سازمانی مناسب ، برنامه ریزی مدون ، تقسیم كار براساس شایستگی ، تعهد و تخصص و تسری احساس مسئولیت به كلیه كاركنان و برخورداری از مشاركت ایشان مهمترین عوامل اجرای سیستم می باشد. استمرار و استقرار خط مشی شركت از تعهدات مدیریت ارشد بوده و مسئولیت توجیه و تفهیم آن به كاركنان متوجه یكایك مدیران و مسئولان بوده و همگان تلاشی خواهند نمود تا با بكارگیری فرهنگ بهبود مداوم ، نظام تضمین كیفیت استقرار یابد . مدیریت ارشد شركت جهت حصول اطمینان از نهادینه شدن خط مشی كیفیت و تفهیم آن به كاركنان ، از طریق گزارشات ، آمارها و جلسات هماهنگی و بازنگری و گردش كار درست آن در نظام اداری و كارگاهی اطلاع حاصل می نماید.